TỔNG HỢP SỐ TIỀN TRẢ THƯỞNG CHO KHÁCH HÀNG NĂM 2022 VÀ THÁNG 1 NĂM 2023 (VNĐ)

  Giải Đặc Biệt Giải phụ giải Đặc Biệt Giải Nhất Giải Nhì đến giải Bảy Tổng tiền
Năm 2022 20.527.320.000 1.628.840.000 846.400.000 35.520.540.000 58.523.100.000
Tháng 1 năm 2023 2.000.160.000 325.520.000 100.000.000 6.379.095.000 8.804.775.000

Ngày 03/03/2023, Khách hàng có địa chỉ tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã trúng Giải đặc biệt (Số trúng thưởng: 37856, tổng trị giá lĩnh thưởng trên 500.000.000 đồng).

Ngày 02/03/2023, Khách hàng có địa chỉ tại Bản Cáu, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã trúng Giải đặc biệt (Số trúng thưởng: 47577, tổng trị giá lĩnh thưởng trên 1.000.000.000 đồng).

Ngày 08/01/2023, Khách hàng có địa chỉ tại Khu I, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã trúng Giải đặc biệt (Số trúng thưởng: 20040, tổng trị giá lĩnh thưởng trên 600.000.000 đồng).