Quyết định về việc ban hành Thể lệ phát hành và dự thưởng Xổ số Lô tô thủ công Quảng Ninh ...xem chi tiết tại đây

    Xổ số Lô tô tự chọn số thủ công là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn các chữ số để tham gia dự thưởng và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé xổ số.