Xổ số Lô tô tự chọn số thủ công là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn các chữ số để tham gia dự thưởng và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé xổ số.

    Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ninh đang phát hành các loại hình Xổ số Lô tô tự chọn số thủ công, gồm: Lô tô 2 số, 3 số; Lô tô 2 cặp số, 3 cặp số, 4 cặp số.

    CƠ CẤU TRẢ THƯỞNG LÔ TÔ QUẢNG NINH