Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của công ty năm 2020

- Thông tin công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ninh     ............xem chi tiết tại đây

- Báo cáo thực trạng công ty năm 2020 ............xem chi tiết tại đây