Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ninh     ............xem chi tiết tại đây