Thông báo tiếp tục tạm dừng phát hành các loại hình vé xổ số kiến thiết đến hết ngày 22/4/2020

Thông báo tiếp tục tạm dừng phát hành các loại hình vé xổ số kiến thiết từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020...xem chi tiết tại đây